Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

Pomóż
wesprzyj szkołę

Gotowi do nauki
2017/2018

Pasowanie pierwszaków
uczniowie na start!

Witamy w szkole
Nasze pierwszaki

Jesteśmy Polakami
pamiętamy...

Nasi bohaterowie
Brawo Julka!

Szkoła prowadzi do bezpiecznego życia

W Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie zakończyła się realizacja projektu ph. „Szkoła prowadzi do bezpiecznego życia”, opracowanego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

Finansowany z dotacji celowej budżetu państwa, projekt miał na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych  na rzecz bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a realizowane w jego ramach zadania obejmowały przede wszystkim profilaktykę różnych form uzależnień, poszerzenie wiedzy uczniów i ich rodziców na temat konsekwencji prawnych zachowań ryzykownych oraz doskonalenie nauczycieli z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów i podejmowania interwencji profilaktycznych

Zaplanowane działania skierowane były do całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, rodziców i nauczycieli, przy czym jego najważniejszymi odbiorcami byli uczniowie klas IV-VI.

W ramach realizacji zadań projektowych zorganizowano m. in.:

·         zajęcia profilaktyczne prowadzone przez wychowawców klas,

·         prelekcje i warsztaty dla uczniów realizowane przez terapeutę uzależnień i kuratora sądowego,

·         słuchowiska i spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej,

·         festyn sportowo-rekreacyjny,

·         prelekcję dla rodziców na temat profilaktyki zachowań ryzykownych,

·         szkolenie nauczycieli,

·         uczniowie mogli też wziąć udział w tzw. roztańczonych przerwach jako alternatywy       dla niewłaściwych sposobów spędzania czasu między lekcjami.

Dzięki  realizacji projektu  uczniowie sulęcińskiej podstawówki nabyli wiedzę na temat szkodliwości działania substancji psychoaktywnych i zagrożeń towarzyszących ich używaniu, poznali konsekwencje  prawne dotyczące zachowań ryzykownych, zostali zapoznani z zasadami zdrowego stylu życia poprzez ukazanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz  poznali i/lub utrwalili prawidłowe wzorce zachowań.

 

 

Informacja o plikach Cookies.
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

. Akceptuję