Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

Pomóż
wesprzyj szkołę

Gotowi do nauki
2017/2018

Pasowanie pierwszaków
uczniowie na start!

Witamy w szkole
Nasze pierwszaki

Jesteśmy Polakami
pamiętamy...

Nasi bohaterowie
Brawo Julka!

SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI 03- 07.10.2016 r.

Dzisiaj zaczął się szkolny tydzień profilaktyki w naszej szkole.

 HASŁO  NA CAŁY TYDZIEŃ TO:„POWITANIE JESIENI Z PROFILAKTYKĄ”

 Tydzień profilaktyki,  to czas  nauki  i  przypomnienia  uczniom zasad właściwego  zachowania  w  szkole i poza szkołą. To czas na przypomnienie lub zapoznanie uczniów z  regułami i regulaminami obowiązującymi w szkole.

 W tygodniu odbędą się  m.in. : autorskie audycje edukacyjne ( z wykorzystaniem radiowęzła szkolnego), turnieje, konkursy, warsztaty edukacyjne, pogadanki, debata dotycząca ważnego i zawsze aktualnego tematu- tolerancji-dyskryminacji.

Nasi najmłodsi koledzy i koleżanki z klasy zerowej i klas I, II i III ułożą przepis na zdrowe, bezpieczne i szczęśliwe życie, a starsi z klas IV-VI przygotują dekoracje i gazetki klasowe ph.” Wolni od…” . Odbędzie też również  festyn w ramach ogólnopolskiej kampanii „zachowaj trzeźwy umysł” i wybierzemy „ 17-stu wspaniałych”.

Poprzez zabawę i taniec- Zumbę na przerwach i dyskotekę po lekcjach, uczniowie będą rozwijać umiejętności  życia w społeczności szkolnej w myśl hasła Rrazem się uczymy,razem się bawimy”.

Hasło Tygodnia:

 „Powitanie Jesieni z Profilaktyką” 

 W Tygodniu Profilaktyki każdy dzień ma swój określony kolor. Uczniowie więc ubierają się lub posiadają elementy stroju w takim kolorze, jaki przypisany jest do dnia tygodnia profilaktyki.

 Każdego dnia robimy wspólne pamiątkowe zdjęcie– na długiej przerwie, godz. 11.35-–przed głównym wejściem do szkoły
 –
odpowiedzialni wszyscy członkowie zespołu ds. profilaktyki.

03. 10. 2016 r.   (poniedziałek)

Hasło dnia:

„WOLNI  OD UŻYWEK”

 Obowiązujący kolor - ZIELONY

 1. Radiowęzeł – wprowadzenie do Tygodnia Profilaktyki – odp. Wioletta Makowska.
 2. Przypomnienie uczniom celu działań  Szkolnego Tygodnia Profilaktyki, pogadanki z uczniami na temat właściwego zachowania na lekcjach, bezpieczeństwa w czasie przerw 
   -odpowiedzialni nauczycieleprowadzący w poniedziałek  pierwszą lekcję w danej klasie  i w miarę  możliwości wychowawcy klas.
 1. Warsztaty dla kl. V : „Szkodliwość używek- narkotyki i dopalacze”- zajęcia z terapeutką uzależnień Panią Iwoną Derewlaną ( zadanie we współpracy z GKRPA w Sulęcinie).
 2. „Powitanie Jesieni z Profilaktyką” -przygotowanie haseł , rymowanek ph. „ Wolni od…” (uzależnień od komputera, papierosów, alkoholu, narkotyków- do wyboru)

Już  w tygodniu   poprzedzającym  należy wyjaśnić uczniom  zadanie i przygotować tematyczne hasła, rymowanki, wierszyki, następnie zamieścić na „grzybkach i liściach” -szablonach przygotowanych

przez A. Amborską i V. Kobylnik (szablony grzybków i liści - do odebrania w pokoju nauczycielskim).Każda klasa  osobno wykonuje zadanie i dostarcza gotowe prace do poniedziałku- 03.10.2016 r.- do godziny 11.30- do A.Amborskiej, gab.202 lub V.Kobylnik gab. 130

 1. Edukacja uczniów- „ Kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw społecznych”- zadanie skierowane do dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej- odp. kierownik świetlicy M. Wróźbit.
 2. Przygotowanie przez uczniów klasy I-VI gazetek ,dekoracji klasowych :

 * W klasach I-III - przygotowanie zadania pod hasłem „Przepis na zdrowe, bezpieczne i szczęśliwe życie”

Na dużej kartce kartonu każda klasa układa w punktach swój przepis i wywiesza na drzwiach swojej klasy

(od strony korytarza). Zadanie powinno być wykonane do poniedziałku- 03.10.2016 r.- do godziny 11.30.

* W klasach IV-VI –przygotowanie tematycznej gazetki  lub dekoracji  klasy pod hasłemWolni od…”. Gazetki powinny być gotowe już w poniedziałek - 03.10.2016 r.- do godziny 11.30.

Zdjęcia najładniejszych gazetek zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły

1.      Rozpoczęcie konkursu „17-stu WSPANIAŁYCH „– konkurs dla klas IV-VI .

W tygodniu poprzedzającym wychowawcy zapoznają uczniów z regulaminem i zasadami przeprowadzenia konkursu. Część klas powinna przeprowadzić konkurs już w tygodniu poprzedzającym, gdyż wyniki należy podać do wtorku do godz. 12.00  (do W. Makowskiej, do gabinetu pedagoga

 04. 10. 2016 r. (wtorek)

Hasło dnia:

„DZIĘKUJĘ- NIE PIJĘ!  NIE PALĘ!  NIE BIORĘ!”

Obowiązujący kolor - BIAŁY

 Radiowęzeł –audycja edukacyjna : „Szkodliwość używek- narkotyki, w tym dopalacze, alkohol” -odp. M. Lach-Chabza, „ Szkodliwość papierosów” – M. Stempińska

 1. Pogadanki z uczniami na temat asertywności, umiejętności odmawiania – odpowiedzialni wszyscy nauczyciele, 5 minut na pierwszej lekcji.
 2. Cd.-Warsztaty dla kl. V : „Szkodliwość używek- narkotyki i dopalacze”- zajęcia z terapeutką uzależnień Panią Iwoną Derewlaną ( zadanie we współpracy z GKRPA w Sulęcinie).
 3. Taniec zamiast używek”- Fitness z elementami Zumby dla wszystkich chętnych uczniów, taniec na dwóch długich przerwach – odp. Grażyna Dobrowolska (boisko asfaltowe).
 4. Przekazanie przez wychowawców wyników konkursu: „17-stu WSPANIAŁYCH ( do pedagoga szkolnego, do godziny 12.00)- odp. wychowawcy klasa IV-VI.

05. 10. 2016 r. (środa)

Hasło dnia:

„17-stu WSPANIAŁYCH”

Obowiązujący kolor - NIEBIESKI

 1.      Radiowęzeł –audycja edykacyjna :„ 5 min. o Prawach  Dziecka ” -odp. Wioletta Makowska.

2.    Pogadanki z uczniami na temat  nt. tolerancji, dyskryminacji,  praw dziecka -  odpowiedzialni wszyscy nauczyciele - 5 minut na  pierwszej lekcji.

3.    Pogadanki dla dzieci świetlicowych nt. Normy i zasady  społeczne, czym są? Jak je przestrzegać? - odp. kierownik świetlicy M.Wróźbit.

4.  Ogłoszenie wyników konkursu17-stu WSPANIAŁYCH” : radiowęzeł, gazetka w holu szkoły - odp. Wioletta Makowska, V. Kobylnik.

5.   Spotkanie uczniów  kl. IV z  kuratorem sądowym i pedagogiem szkolnym –edukacja uczniów „Postawy społeczne, respektowanie norm społecznych” - na trzeciej lekcji (świetlica szkolna) -odp. Wioletta Makowska.

6.  Turniej sportowy na „ORLIKU” ph. „Zasada fair- play  w sporcie i życiu” – turniej dla klas I –za realizację odp. W.Lewandowski, za opiekę nad klasami-wychowawcy klas I (turniej odbędzie się na czwartej godzinie lekcyjnej, będą to turnieje sprawnościowe, w formie zabawowej wyścigi rzędów. W wyścigach biorą udział reprezentacje klas 10-osobowe, pozostali kibicują).

7.  Porady i konsultacje dla rodziców i uczniów  -odp. Wioletta Makowska- Szkolny Rzecznik Praw Ucznia (od godziny 14.25-16.00)

06.10.2016 r. (czwartek)

Hasło dnia:

 „TOLERANCJA i  ŻYCZLIWOŚĆ NA CO DZIEŃ!”

Obowiązujący kolor - ŻÓŁTY

1.      .Radiowęzeł –audycja edukacyjna: „Życzliwość i tolerancja  na co dzień”    -odp. Marina Wróżbit.

2.       Nauka PIERWSZEJ POMOCY- kl.0, kl.IIa, IIe, IIb  - odp. Marina Wróżbit , Grażyna Dobrowolska, pielęgniarka szkolna- na drugiej lekcji ( w sali gimnastycznej).

3.      Debata dla uczniów klas VI  ph. „Tolerancja-dyskryminacja”  -świetlica szkolna - 3 i 4 lekcja - odp. za organizacje i prowadzenie W.Makowska, M.Stempińska , za przygotowanie napisu  V. Kobylnik, za gazetkę – odp. kier. świetlicy.  W debacie biorą udział po dwie osoby z każdej klasy VI  (szczegóły związane z debatą przekaże wychowawcom W. Makowska). Wychowawcy są odpowiedzialni za  wybór przedstawicieli i przygotowanie ich do debaty

4.       Dyskoteka-16.30-19.00 ph.„Życie w społeczności szkolnej- Razem się uczymy, razem się bawimy”.

 07.10.2016 r.        Hasło dnia:

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

„ POSTAW NA RODZINĘ”

Obowiązujący kolor – CZERWONY

 1.      Projekcja filmów o tematyce profilaktyczno-wychowawczej  w wybranych klasach –odp. wychowawcy klas (można wypożyczyć film od pedagoga szkolnego).

2.      Spotkanie z przedstawicielem NADLEŚNICTWA -  wszystkie klasy VI  nt. „Rozpoznawanie grzybów jadalnych, rozróżnianie  jadalnych od trujących”-odp. kier. świetlicy M. Wróżbit.

3.      Festyn w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”

-(wycieczka piesza do Żubrowa, turnieje rekreacyjno- sportowe, quiz wiedzowy, wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek) - w festynie udział biorą klasy: IIIa, IVb, Ve, VId - odp. za organizację W. Makowska ( pozyskanie funduszy na organizację, zaproszenie gości, zamówienie autokaru, który odwiezie uczniów po zakończeniu festynu,  zakup kiełbasek, napojów, drobnych nagród itp.), za przeprowadzenie turniejów sportowo- rekreacyjnych oraz pieszej wycieczki- odp. M. Stempińska, W.Lewandowski, za opiekę nad klasami –odp. Wychowawcy

4.      Realizacja zadań  ogólnopolskiej kampanii „ POSTAW NA RODZINĘ”- zadania zostaną zrealizowane w następnych dniach – w czasie trwania  Tygodnia Seniora- odp. Małgorzata Stempińska.

5.      Podsumowanie tygodnia, wyniki konkursów itp.- odpowiedzialni wszyscy członkowie zespołu ds. profilaktyki.

 

SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

WYNIKI KONKURSU: „ 17-stu WSPANIAŁYCH”

WYMIENIENE OSOBY ZASŁUŻYŁY NA MIANO WSPANIAŁEGO UCZNIA:

Klasy IV:IVA - Aleksandra Cieplak,IVB - Mateusz Paszel,IVC -Dominika Ziomek,IVD-Maja Kotkowska,IVE-Aleksandra Żmudzińska,
Klasy V:
 VA-Krzysztof  Szkwarek,VB- Agnieszka Nowak,VC-Kacper Smagur,VD-Anna Cichomska,VE- Michał Pihan,VF-Emilia Marton
Klasy VI:
VIA-Jakub Czarnecki ,VIB -Nikola Komorowska,VIC-Kamila Gardziejewska,VID-Milena Czopko,VIE-Maja Cichoń,VIF -Tobiasz Górniak

 GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM UCZNIOM!!!

 DYREKCJA, PEDAGOG SZKOLNY, NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

                                                                                                                                                                                                                                                        Szkolny Zespół ds. Profilaktyki

Informacja o plikach Cookies.
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

. Akceptuję